Kivira_logo

Alkuun Kivira lämpörappaus       RAPPAUSLAASTIT
KalkkisementtilaastiTehdasvalmisteinen kuivalaasti DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS II. Kalkkisementtilaasti käsin tehtävään ja koneelliseen työstöön. Vedenimuluokka W 2. Rappauslaasti kaikille mineraalisille pohjille sisälle ja ulos. Seinät, sisäkatot, väliseinät, pylväät jne. Sopii kaikenlaisten tiilimuurien karhennetun betonin jne. rappaamiseen. Käytettävissä sisä-, ulko- ja kosteisiin tiloihin pohja- tai pintalaastina. Pohjalaastina maaleille, kaikille Baumit Jalolaasteille sekä Dispersipohjaisille pintalaasteille. Soveltuu aluslaastiksi laatoitettaville alueille ja muille pinnoitteille ja eristeille, myös kosteisiin tiloihin ja kellareihin.
Rappauslaasti - Kivira Kuivalaasti DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: LW, CS II. Kalkki-sementtilaasti käsin ja koneella tehtävään työstöön, kevytlaasti LW DIN EN 998-1:n mukaan. Vedenimuluokka W 2. Käyttö Kaikenlaisten tiilimuurien rappaukseen, karhennetulle betonille jne. Erityisen soveltuva lämpöä eristävälle tiilimurille, kuten huokoiselle tiilelle ja kevytbetonille. Käytettävissä sisä-, ulko- ja kosteiden tilojen riittoisana rappauksena. Suurin mahdollinen turvallisuus halkeamien muodostumista vastaan alhaisen kimmomoduulinsa (suuren joustavuutensa), kohonneen vetolujuutensa ja vähäisen kutistuvuutensa vuoksi. Alusrappaukseksi kaikille Baumitin mineraalisille Jalolaasteille ja pastamaisille pintalaasteille. Älä päällystä aineilla, joissa on liuottimia, tai käytä suoraan maatavasten. Ei sovellu sokkeli alueille.
RappauslaastiKuivalaasti DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS II. Kalkki-sementtilaasti käsin tehtävään ja koneelliseen työstöön. Kevytlaasti LW DIN EN 998-1 mukaisesti. Vedenimuluokka W 2. Käyttö Kaikenlaisten tiilimuurien, karhennetun betonin jne. rappaamiseen. Käytettävissä sisä-, ulko- ja kosteisiin tiloihin pohja- ja pintalaastina. Pohjalaastina maaleille, kaikille Baumit Jalolaasteille sekä Dispersipohjaisille pintalaasteille. Soveltuu aluslaastiksi laatoitettaville alueille ja muille pinnoitteille ja eristeille, sekä kosteisiin tiloihin ja kellareihin.
tartuntalaastiKuivalaasti DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS IV. Sementtitartuntalaasti käsin ja koneellisesti tapahtuvaan työstöön. Vedenimuluokka W 1. Käyttö Lähes kaikkien imevien, mineraalisten alustojen esikäsittelyyn tartuntarappauksena. Hyvin imevillä alustoilla VS 60 tartuntalaasti huolehtii imuominaisuuksien tasoituksesta ja vähentää siten seuraavien rappauskerrosten liian nopeaa kuivumista. Alustan esikäsittely tarvitaan, kun tiilimuuri koostuu useita aineista ja käytettäessä lömpörappausjärjestemiä, kuten DP 85 löpörappauslaasti. Levitä 50-60 % peitolla tai täysin peittävästi, sisälle ja ulos. Tasaisille, sileille betonialustoille on käytettävä tartuntakerroksena HM 50 laastia.
Rappauslaasti - KiviraKuivalaasti DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS II. Mineraalinen korjaus- ja julkisivun ohutrappauslaasti, tartunta- ja betonitasoite käsin ja koneellisesti tehtävään työstöön. Vedenimuluokka W 2. Käyttö Voimakkaasti kiinnittyvä tartuntakerros betonipinnoille muun muassa näiden pintojen seuraaville rappauksille, joissa on kaikkia, yleisiä laastiryhmien CS I ja CS II täyttö- ja pintarappauksia. Tämän tuotteen pääkäyttöalue on kuituvahvistettu ohutrappaus mineraalisille alusrappauksille, keinohartsirappauksille, eristysrappauksille, rappausasennuslevyille ja eristyslevyille. Lujien, kantavien, mineraalisten, laastiryhmien CS II-CS IV rappausten, betonin, keinohartsirappausten ja tiiviisti tarttuvien maalien korjaamiseen. Voidaan käyttää lähes kaikille ohuille ja keskipaksuisille liima- ja tasoitetöille sekä myös pintarappauksena. Soveltuu kalkki-sementti-, sementtirappausten ja betonin korjaamiseen verkotettuna tai ilman verkkoa.
RappauslaastiKuivalaasti DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS IV. Mineraalinen tartunta- ja ohutrappauslaasti julkisivukorjauksiin ja uudiskohteisiin. Tartuntalaastina ja ohutrappauslaastina betonille käsin ja koneella tehtävään työstöön. Vedenimuluokka W 2. Käyttö Voimakkaasti kiinnittyvä tartuntalaasti, myös betonipinnoille. Antaa hyvän tartunnan yleisille laastiryhmien CS I ja CS II, CS III ja CS IV pohja- ja pintarappauksille. Lujien, kantavien, mineraalisten, laastiryhmien CS III ja CS IV rappausten, betonin, keinohartsirappausten ja tiiviisti tarttuvien maalien viimeistelyyn. Soveltuu myös sokkelin alueelle.
RappauslaastiSertifioitu Saneerauslaasti WTA kosteiden tilojen ja suolan rasittamien tiilimuurien saneeraukseen (esim. nitraatti-, kloridi- tai sulfaattirasitus), vanhoihin tai uudiskohteisiin tiloihin, joissa on voimakas kosteusrasitus. HiQ Basic Saneerauslaasti on käytettävissä pohja- ja pintarappauksena ulos ja sisälle sekä myös sokkelin alueelle. Sen hienon rakeen vuoksi se soveltuu ihanteellisesti huopahierretyille seinäpinnoille ja muille hienoille struktuureille.
RappauslaastiSertifioitu Saneerauslaasti WTA kosteiden tilojen ja suolan rasittamien tiilimuurien saneeraukseen (esim. nitraatti-, kloridi- tai sulfaattirasitus), vanhoihin tai uudiskohteisiin tiloihin, joissa on voimakas kosteusrasitus. HiQ Top Saneerauslaasti on käytettävissä alus- ja pintarappauksena ulos ja sisälle sekä myös sokkelin alueelle.
KuitulaastiKuivalaasti DIN 18550: PII; DIN EN 998-1: GP, CS III mukaisesti käsin ja koneella tehtävään työstöön. Vedenimuluokka W 2. Käyttö Soveltuu hyvin tarttuvana betonipintojen tartuntalaastiksi, eristyslevyjen (EPS, mineraalivilla) liimaamiseen ja rappaamiseen sekä Baumit sokkelin- ja maan eristyslevyille. Mineraalisten alusrappausten uudistamiseen, keinohartsirappauksille ja maaleille sekä julkisivujen ja sokkeleiden pintarappaukseksi. Vähimmäispaksuus 3 mm.
KuitulaastiKuivalaasti DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS III. Vedenimuluokka W 2. Mineraalinen liima- ja ohutrappauslaasti käsin ja koneellisesti tehtävään työstöön. Menekki liimaus noin 4-5 kg/m² ja rappaus noin 5-6 kg/m². Käyttö: Kaikkien yleisten eristysrappauslevyjen (EPS, XPS, mineraalivilla) liimaamiseen ja rappaamiseen. Baumitin lämpörappaus- ja eristysrappausjärjestelmien osa. Vähimmäispaksuus 3 mm.
KuitulaastiKuivalaasti DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS III. Mineraalinen liima- ja ohutrappauslaasti käsin ja koneellisesti tehtävään työstöön. Vedenimuluokka W 2. Menekki liimaus noin 4-5 kg/m² ja rappaus noin 5-6 kg/m². Käyttö Kaikkien yleisten eristysrappauslevyjen (EPS, XPS, mineraalivilla) liimaamiseen ja rappaamiseen. Baumitin lämpörappaus- ja eristysrappausjärjestelmien osa. Vähimmäispaksuus 3 mm.
savilaastipohjalaastina ja tartuntalaastina rapattaessa savilaasteilla kuivissa sisätiloissa.
savilaastitäytölaastina savirappauksessa, voidaan käyttää myös pintalaastina. Savilaastija käytetään vain kuivissa sisätiloissa.
savilaastipintalaastina savirappauksessa. Savilaastija käytetään vain kuivissa sisätiloissa.
eristysrappausKäyttö erityisesti kaikkien yleisten eristysrappauslevyjen (EPS, XPS, mineraalivilla) liimaamiseen ja verkotettuun ohutrappaukseen. Käytettävissä myös ohutrappauslaastina ulkona ja sisällä ilman eristettä.
eristysrappausKäyttö erityisesti kaikkien yleisten eristysrappauslevyjen (EPS, XPS, mineraalivilla) liimaamiseen ja verkotettuun ohutrappaukseen. Käyttölämpötila ≥ +1 °C, kestää 5-6 tunnin kuluttua jopa -8 °C pakkasta rappauksesta. Käytettävissä myös ohutrappauslaastina ulkona ilman eristettä.
eristysrappausKäyttö kaikkien yleisten eristysrappauslevyjen (EPS, XPS, mineraalivilla) verkotettuun ohutrappaukseen. Käytettävissä myös ohutrappauslaastina ulkona ja sisällä ilman eristettä verkotettuna tai ilman.
paikkarappausTuote on tarkoitettu halkeamien, epätasaisuuksien ja kolojen korjaamiseen ja täyttämiseen rakennusten betoni-, sementti-, ks- ja keraamipinnoilla, niin ulko- kuin sisätiloissakin. Sopii käytettäväksi pintojen tasoittamiseen, ennen eristysrappausta Kreisel Wärmedämm-System-järjestelmiä käytettäessä, asennustöiden yhteydessä syntyneiden halkeamien täyttämisessä, työstettävissä paikoissa (esim., ikkuna ja ovi pielissä, ikkunapenkeissä, saniteettitiloissa) korjaustyöhön, betoni- ja sementtipintojen korjauksiin sekä ennen itsetasoittuvan lattiamassan käyttöä, sekä seinä pintojen tasoittamiseksi ennen laatoitusta.
KuitulaastiKäyttövalmis kuituvahvistettu ohutrappauslaasti, ei sovellu käytettäväksi liimalaastina. Hyvä mekaanisen rasituksen kestävyys. Erityisen riittoisa. Kerroksen paksuus: 2-5 mm.
sokkelitKuivalaasti DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: LW, CS II. Kalkkisementtilaasti käsin ja koneella tehtävään työstöön. Kevytlaasti LW normin DIN EN 998-1 mukaisesti. Vedenimuluokka W 2. Menekki noin 0,9 kg/m²/mm. Käyttö: Erityisesti kaikenlaisten hyvin lämpöä eristävien tiilimuurien rappaukseen, karhennetulle betonille jne. Käytettäessä hyvin riittoisana ulko- ja kosteiden tilojen pohjarappaukseksi. Suurin mahdollinen turvallisuus halkeamien muodostumista vastaan matalan kimmomoduulinsa (suuren joustavuutensa), vähäisen kutistuvuutensa ja rappauksen optimoivan kuitulisäaineensa vuoksi. Älä pinnoita aineilla, jotka sisältävät liuottimia. Ei sokkeli alueille.
Kivira KuitulaastiKuivalaasti DIN 18550: P III; DIN EN 998-1: GP, CS IV. Sementtilaasti kone- ja käsikäyttöön. Vedenimuluokka W 2. Käyttö: Voimakkaasti kuormittuneiden muuri- tai betonialueiden koneelliseen rappaukseen, kuten esimerkiksi sokkelin ja kellarin ulkoseinän alueelle sekä kosteisiin tiloihin. Käytettävissä pohja- ja pintarappauksena. Pohjarappauksena maaleille ja pinnoitteille, sekä mineraalisille tai bitumisille eristeille.
sokkelitNormien DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS III:n mukainen kuivalaasti, sementtilaasti kone- ja käsikäyttöön. Vedenimuluokka W 2. Käyttö: Voimakkaasti kuormittuneiden muuri- tai betonialueiden koneelliseen rappaukseen, kuten esimerkiksi sokkelin ja kellarin ulkoseinän alueella sekä kosteisiin tiloihin (myös kevyttiilelle ja kevytbetonille, jonka paineenkestävyysluokka on 6). Käytettävissä pohja- ja pintarappauksena. Pohjarappauksena maaleille, pinnoitteille (laatat), mineraalisille ja dispersiopohjaisille pintalaasteille, sekä mineraalisten tai bitumipohjaisten eristeiden pohjalaastina.
kevytlaastiKuivalaasti DIN 18557:n sekä DIN EN 998-1:n mukaisesti. Nopeasti sitoutuva, lämpöä ja ääntä eristävä laasti paksukerroslaasti käsin ja koneellisesti tehtävään työstöön.
kalkkilaastiKuivalaasti DIN 18550: P I; DIN EN 998-1: GP, CS II. Sementti vapaa hydraulinen kalkkilaasti kone- ja käsikäyttöön ulkona ja sisällä. Vedenimuluokka W 2. Käyttö: Kaikenlaisten tiilimuurien ja karhennetun betonin jne. rappaukseen. Soveltuu käytettäväksi rakennusbiologisesti suuntautuneille alueille tai historiallisten rakennusten saneeraukseen. Voidaan pinnoittaa yhtä lailla kipsillä (kuivuneena), kalkki- ja sementtipitoisilla tuotteilla, kuten esim. jalolaasteilla ja silikaattilaasteilla.
KalkkilastiKuivalaasti DIN 18550: P I; DIN EN 998-1: GP, CS I. Sementti vapaa hydraulinen kalkkilaasti kone- ja käsikäyttöön sisätiloissa. Vedenimuluokka W 0. Käyttö: Hydraulinen, sementti vapaa kalkkilaasti, pohja- ja pintarappaukseksi kaikkialle asuintiloihin. Kaikenlaisten tiilimuurien ja karhennetun betonin jne. rappaukseen. Soveltuu käytettäväksi rakennusbiologisesti suuntautuneille alueille tai historiallisten rakennusten saneeraukseen. Voidaan pinnoittaa yhtä lailla kipsillä (kuivuneena), kalkki- ja sementtipitoisilla tuotteilla, kuten esim. jalolaasteilla, silikaattilaasteilla jne. sekä kaikilla kaupallisesti yleisillä maaleilla.
NHLSementti vapaa mineraalinen kuivalaasti, sideaineena luonnollinen hydraulinen kalkki. Pohjalaastina NHL kalkkirappaukselle. Käytetään myös alueilla, joissa esiintyy kosteusvaihtelua. Luonnollinen hydraulinen kalkki (NHL 3.5 standardin EN 459-1 mukaan). Ulko- ja sisäkäyttöön. Vedenimuluokka W0.
NHLSementti vapaa mineraalinen kuivalaasti, sideaineena luonnollinen hydraulinen kalkki. Erityisesti kehitetty käytettäväksi historiallisessa kohteissa, sekä entisöinnissä ja korjausrakentamisessa sekä uudisrakentamisessa, kun pyritään terveelliseen rakentamiseen. Ulko- ja sisäkäyttöön. Luonnollinen hydraulinen kalkki (NHL 3.5 standardin EN 459-1 mukaan). Vedenimuluokla W0.
NHL-laastiSementti vapaa mineraalinen ohutlaasti, karkeudet 0,6 mm ja 1,0 mm, sideaineena luonnollinen hydraulinen kalkki. Erityisesti kehitetty käytettäväksi historiallisessa kohteissa, sekä entisöinnissä ja korjausrakentamisessa sekä uudisrakentamisessa, kun pyritään terveelliseen rakentamiseen. Ulko- ja sisäkäyttöön. Luonnollinen hydraulinen kalkki (NHL 3.5 standardin EN 459-1 mukaan).Vedenimuluokka W0.
NHL5St Astier NHL5 on erittäin hydraulinen kalkki. NHL5 käytetään valmistettaessa laastia, rappaukseen, muuraukseen tai saumaukseen. NHL5 laasteja käytetään tyypillisesti aggressiivisessa ympäristössä ja erityisesti rannikkoalueilla. Perinteiseti käytetty vuosisatoja luonnonkivien muurauksessa ja saumauksessa. Valmiit kuivalaastit saatavissa: 1:1.5, 0-4 mm (Kh/H 100/400) pohjarappaus ja muuraus, 1:2, 0-4 mm (K/Kh/H 20/80/475) rappaus ja muuraus, 1:2, 0-2 mm (K/Kh/H 20/80/475) pintarappaus ja muuraus.
NHL3.5St Astier NHL3.5 on keskivahva hydraulinen kalkki. NHL3.5 käytetään valmistettaessa laastia, rappaukseen, muuraukseen tai saumaukseen. NHL3.5 laasteja käytetään tyypillisesti normaalissa tai lievästi rasittavassa ympäristössä. Sopii käytettäväksi ulkona ja sisällä. Valmiit kuivalaastit saatavissa: 1:1.5, 0-4 mm (K/Kh/H 35/65/400) pohjarappaus ja muuraus, 1:2, 0-4 mm (K/Kh/H 35/65/500) rappaus ja muuraus, 1:2, 0-2 mm (K/Kh/H 35/65/500) pintarappaus ja muuraus.
NHL2St Astier NHL2 on hieman hydraulinen kalkki. NHL2 käytetään valmistettaessa laastia, rappaukseen, muuraukseen tai saumaukseen. NHL2 laasteja käytetään tyypillisesti sisälaasteissa. Valmiit kuivalaastit saatavissa: 1:2, 0-4 mm (K/Kh/H 50/50/575) rappaus ja muuraus, 1:2, 0-2 mm (K/Kh/H 50/50/575) rappaus ja muuraus, 1:2,5, 0-0,4 mm (K/Kh/H 50/50/700) hieno pintarappaus.
NHL-LaastiTehdasvalmisteiset käyttö valmiit kuivalaasti rappaukseen ja muuraukseen, lisää vain puhdasta vettä ja sekoita huolellisesti.
lämpörappaus Lämpörappauslaasti, ulkokäyttöön. Paloluokka B1, 0,07 W/mK. Z-23.13-1606. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: T, CS I, W 1, T 1. Karkeus 0-3 mm, menekki n. 2,25 kg/m²/cm.
lämpörappaus Lämpörappauslaasti. Paloluokka B1, 0,11 W/mK. DIN EN 998-1: T 2, CS II. Karkeus 0-2 mm, menekki n. 3,5 kg/m²/cm.
rappausrofiilit Rappausprofiilit ulkokäyttöön, normaali ja ohutrappaus. Jos etsit jotain muun tyyppistä, ota yhteyttä.
rappausprofiili Eristerappausprofiilit kuvastossa yleisimmät käytettävt typit. Jos etsit jotain muun tyyppistä, ota yhteyttä.
Alkuun Kivira lämpörappaus       PINTALAASTIT
Silikonhartsipinnoite Pastamainen, DIN EN 15824 mukainen silikonihartsipohjainen pintalaasti käsin tehtävään ja koneelliseen työstöön. Levä- ja sienisuojalla. Käyttö; Pintalaasti betonille, mineraalisille aluslaasteille, tasoitteille ja lämmöneristysjärjestelmille. Koristeellisten, valkoisten tai värillisten rappauspintojen valmistamiseen ulos ja sisälle hierrettynä revittystruktuuri tai tilauksesta kivipiirtolaastina. Baumitin lämpörappausten ja eristysrappausten järjestelmäosa. Karkeudet: 0-1,5 mm, 0-2 mm ja 0-3 mm.
silikonihartsipinnoite Pastamainen, DIN EN 15824 mukainen silikonihartsipohjainen pintalaasti käsin tehtävään ja koneelliseen työstöön. Levä- ja sienisuojattu. Pintalaasti betonille, mineraalisille aluslaasteille, tasoitteille. Koristeellisten, valkoinen tai värillinen, ulos ja sisälle hienona pintalaastina. Kiviaines 1 mm.
Silikaattilaasti Pastamainen, DIN EN 15824 mukainen natriumsilikaattipohjainen pintalaasti käsin ja koneellisesti tapahtuvaan työstöön. Levä- ja sienisuojalla. Käyttö Pintalaastina betonille, mineraalisille rappauksille, tasoitemassoille ja eristysrappausjärjestelmille. Koristeeliseksi, valkoiseksi tai värilliseksi pintalaastiksi ulos ja sisälle revityllä struktuurilla (hierretty rappaus). Kivipiirtostruktuurilla tilauksesta. Baumit lämpö- ja eristysrappausten pintalaastina. Karkeudet: 0-1,5 mm, 0-2 mm ja 0-3 mm.
Silikonihartsilaasti Pastamainen, silikonhartsipohjainen pintalaasti käsin ja koneellisesti tapahtuvaan työstöön. Ei sisällä liuottimia, valkoisena tai sävytettynä, jolla on huomattavia vettä hylkiviä ominaisuuksia, vastustuskyky haitallisia ilmaston vaikutuksia vastaan, optimaalinen vesihöyryn läpäisevyys. Pintalaastina betonille, mineraalisille rappauksille, tasoitemassoille ja eristysrappausjärjestelmille. Valkoisena tai värillisenä pintalaastina ulkona ja sisällä. Karkeudet: 0-1,5 mm, 0-2 mm ja 0-3 mm. Struktuurit: rakeinen (Kornputz) ja kivipiirto (Reibenputz)
Silikaattilaasti Pastamainen, DIN EN 15824 mukainen hyvin puhdistuva, dispersiosilikaattipohjainen pintalaasti käsin ja koneellisesti tapahtuvaan työstöön. Levä- ja sienisuojalla. Käyttö Pintalaastina mineraalisille rappauksille, saneerauslaasteille, tasoitemassoille, betonille ja eristysrappausjärjestelmille. Koristeellisten, valkoinen tai värillinen pintalaasti ulos ja sisälle revityllä struktuurilla (hierretty rappaus). Baumit EPS-eristysrappaus ja Open-eristysrappausjärjestelmien osa. Innovatiivisia, mineraalisia sideaineita, kalivesilasi, mineraalisia täyteaineita. Karkeudet: 0-1,5 mm, 0-2 mm ja 0-3 mm.
pintalaasti Käyttövalmis, DIN EN 15824 mukainen pastamainen, keinohartsipohjainen pintarappauslaasti käsin ja koneellisesti tapahtuvaan työstöön. Levä- ja sienisuojalla. Käyttö Pintalaastina betonille, mineraalisille alusrappauksille, tasoitemassoille ja eristysrappausjärjestelmille. Koristeellisten, valkoisten tai värillisten pintarappaukseen ulos revityllä- tai (kivipiirtostruktuurilla tilauksesta). Baumitin eristys- ja lämpörappausjärjestelmien osana. Karkeudet: 0-1,5 mm, 0-2 mm ja 0-3 mm.
pintalaasti Käyttövalmis, DIN EN 15824 mukainen pastamainen, keinohartsipohjainen pintarappauslaasti käsin ja koneellisesti tapahtuvaan työstöön. Vahvoille ja voimakkaille sävyille. Levä- ja sienisuojalla. Käyttö Pintalaastina betonille, mineraalisille alusrappauksille, tasoitemassoille ja eristysrappausjärjestelmille. Koristeelliseen, värilliseen pintarappaukseen ulos. Baumitin eristys- ja lämpörappausjärjestelmien osana. Karkeudet: 0-1,5 mm, 0-2 mm ja 0-3 mm.
pintalaasti Käyttövalmis, DIN EN 15824 mukainen pastamainen, keinohartsipohjainen kivilaasti. Käyttö Sokkeli ja seinäpinnoille.
Pintalaasti Mineraalinen valkoinen pintalaasti. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: CR, CS II (EST 00: CS IV). Vedenimuluokka W 2. Kiviaines Marmoria. Karkeudet: EST 00 kivikoko 0-0,5 mm, EST 007 kivikoko 0-0,7 mm, EST 01 kivikoko 0-1 mm, EST 1,5 kivikoko 0-1,5 mm, EST 02 kivikoko 0-2 mm ja EST 03 kivikoko 0-3 mm.
pintalaasti Mineraalinen valkoinen tai värillinen pintalaasti. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: CR, CS II. Vedenimuluokka W 2. Karkeudet: MSP 01 kivikoko 0-1 mm ja MSP 02 kivikoko 0-2 mm. Hierto, muotoilu, kuviointi ja ruiskupinta.
pintalaasti Mineraalinen valkoinen tai värillinen pintalaasti. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: CR, CS II. Vedenimuluokka W 2. Karkeudet: SEP 01 kivikoko 0-1 mm, SEP 02 kivikoko 0-2 mm, SEP 03 kivikoko 0-3 mm ja SEP 04 kivikoko 0-4 mm. Erityisesti hietolaasti.
pintalaasti Mineraalinen valkoinen tai värillinen pintalaasti. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: CR, CS II. Vedenimuluokka W 2. Karkeudet: MRP 02 kivikoko 0-2 mm ja MRP 03 kivikoko 0-3 mm. Erityisesti hietolaasti, kivipiirto struktuurilla.
pintalaasti Mineraalinen valkoinen tai värillinen pintalaasti. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: CR, CS I. Vedenimuluokka W 2. Kiviaines Marmoria. Karkeudet: KRP 02 kivikoko 0-2 mm, KRP 03 kivikoko 0-3 mm ja KRP 04 kivikoko 0-4 mm. Struktuuri: Revitty terasti.
hienokalkkilaasti Hieno käyttövalmis kalkkilaasti sisäpinnoitukseen, luonnonvalkoisena ja ja yli sadassa vakiovärissä.
pintalaasti Luonnonvalkoinen, mineraalinen, käyttövalmis, kalkkipohjainen pintalaasti, käytettäväksi sisätiloissa. Pintalaastina alustana mineraaliset rappaukset sementtipohjaiset alustat, sekä mineraalisille- tai orgaanisille tasoitteille. Karkeudet: 0-1 mm, 0-1,5 mm ja 0-2 mm.
Kivira PintalaastitAlkuun   MAALIT
 julkisivumaali - Kivira Käyttövalmis helposti levitettävä silikonihartsimaali, jolla on hyvä tarttuvuus alustaan. Voidaan levittää myös ruiskulla. DIN EN 1062-1: G3, E2, S1, V1, W3, A0, C0. Vedenkestävä, mutta erittäin korkea vesihöyryn ja CO2 läpäisevyys, liuotteeton ja liituuntumaton, ulkokäyttöön, valkisena tai sävytettynä.
 julkisivumaali - Kivira Käyttövalmis julkisivumaali hyvä tarttuvuus alustaan. Kuivuessaan ei kalvoa muodostava. Voidaan levittää myös ruiskulla. Hyvin korkea vesihöyryn läpäisevyys, sopii myös korjattaville suojelukohteille. DIN EN 1062-1: G3, E2, S1, V1, W3, A0, C0. Erittäin korkea vesihöyryn ja CO2 läpäisevä, ohennus Baumit Putzfestiger, ulkokäyttöön, valkoisena tai sävytettynä.
julkisivumaali - Kivira Käyttövalmis julkisivumaali hyvä tarttuvuus alustaan. Kuivuessaan ei kalvoa muodostava. Voidaan levittää myös ruiskulla. Korkea vesihöyryn läpäisevyys, sopii uudisraentamiseen ja korjauskohteisiin, ulkokäyttöön, valkoisena tai sävytettynä.
julkisivumaali - Kiivra Käyttövalmis julkisivumaali äärimmäisen hyvillä tarttumisominaisuuksilla ja erittäin hyvä peittävyys. Voidaan levittää myös ilmattomalla ruiskulla. DIN EN 1062-1: G3, E2, S1, V1, W3, A2, C0. Suuri pigmenttien sitovuus, erittäin suuri valikoima sävyjä, maalilla saavutetaan erittäin hyvä säänkestävyys. Helppo levittää. Liuotinvapaa, levä- ja sienisuojattu. Ulkokäyttöön, valkoisena tai sävytettynä.
julkisivumaali - Kivira Käyttövalmis silikaattiemulsio maali, erittäin diffuusioavoin ja erityisen hyvin likaa hylkivä. Erityisesti julkisivuhin kehitetty, mikrorakenteisen pinnan fotokatalyyttinen vaikutus vähentää merkittävästi likaantumista verrattuna mitä muilla pinnoitteilla saavutetaan, ulkokäyttöön. Valkoisena tai värillisenä. Ominaisuudet: DIN EN 1062-1 G3, E2, S1, V1, W3, A0, C0.
Betonimaali Käyttövalmis erittäin elastinen, silikonihartsi vahvistettu akrylaattimaali julkisivuille. Tasoittaa olemassa olevia hiuksia ja kutistuminen halkeamia jopa 0,3 mm. Ilmaton ruiskutus. DIN EN 1062-1: G3, E2, S1, V2, W3, A4, C0. Erittäin vettä hylkivä, vesihöyryä läpäisevä. Helppo levittää. Liuotinvapaa, levä- ja sienisuojattu. Ulkokäyttöön, valkoisena tai värillisenä.
ulkomaali Elastinen ja vesihöyryä läpäisevä suojapinnoite ja maali betonille, joka estää betonin karbonisoitumista. Luokka: XF3
ulkomaali Vesihöyryä läpäisevä Akryylipohjainen suojapinnoite ja maali betonille, joka estää betonin karbonisoitumista. Luokka: XF3
ulkomaali Ekologinen, vastustuskykyinen mikro-organismeille ja epäpuhtauksille. Sopii työskentelyyn sisä- ja ulkotiloissa. Maalia suositellaan käytettäväksi kulttuuriperintökohteissa ja rakennuksissa, joihin vaikuttavat erityisesti epäsuotuisat ympäristön saastumisen tekijät, kuten savusumu, happosateet ja vastaavat, sekä korjausrakentamiseen.
kalkkimaali - Kivira Käyttövalmis kalkkimaali sisä- ja ulkokäyttöön. Luonnonvalkoisena ja sävytettynä yli sadassa perinteisessä kalkkimaalin sävyssä.
kalkkimaali - Kivira Käyttövalmis kalkkimaali sisä- ja ulkokäyttöön. Luonnonvalkoisena ja sävytettynä yli sadassa perinteisessä kalkkimaalin sävyssä, erityisesti historiallisiin kohteisiin.
kalkkimaali - Kivira Erityisesti hydraulisten kalkkirappausten maalaukseen sisällä ja ulkona. Luonnonvalkoisena ja sävytettynä yli sadassa perinteisessä kalkkimaalin sävyssä.
Kivitalomaali Kalkkisementtimaali sisä- ja ulkokäyttöön. Luonnonvalkoisena ja sävytettynä yli sadassa perinteisessä sävyssä, kalkkisementtirappausten maalaukseen.
Kivitalomaali Sementtimaali sisä- ja ulkokäyttöön. Luonnonvalkoisena ja sävytettynä yli sadassa perinteisessä sävyssä, sementtirappausten, betonin ja luonnonkiven maalaukseen.
sissämaali - Kivira Käyttövalmis, erittäin peittävä dispersiomaali DIN EN 13300 mukaan sisäkäyttöön. Helposti työstettävä, hajuton sisämaali, hyvällä täyttö ominaisuudella ja erittäin korkealla peittokyvyllä. Yleisesti yksikerrosmaalina. Sively, telaus tai ruiskutus ilmattomalla maaliruiskulla. Kuivettuaan täysin matta ja pesunkestävä pinta (DIN 53778). Liuotin ja pehmitin vapaa, näin saavutettu alhaiset päästöt (ELF). Valkoisena tai sävytettynä.
sisämaali - Kivira Käyttövalmis, erittäin peittävä dispersiomaali DIN EN 13300 mukaan sisäkäyttöön. Helposti työstettävä, hajuton sisämaali, hyvällä täyttö ominaisuudella ja korkealla peittokyvyllä. Sively, telaus tai ruiskutus ilmattomalla maaliruiskulla. Kuivettuaan himmeän ja pesunkestävä pinta. Liuotin ja pehmitin vapaa, näin saavutettu alhaiset päästöt (ELF). Valkoisena tai sävytettynä.
ulkomaalit Kaikki Fintex vesiohenteiset ulkomaalit.
sisämaalitKaikki Fintex vesiohenteiset sisämaalit.
Kivira PintalaastitAlkuun   POHJUSTEET
pohjuste - Kivira Valkoinen, kvartsitäytteinen pohjuste ennen AS CalSil-levyjen rappausta AS 2 in 1 laastilla tai tasoitusta kalkkitasoitteella Kalkin W.
pohjuste - Kivira Vesiohenteinen pohjuste kaikille pastamaisille ja mineraalisille pintalaasteille, kvartsihiekka täytteinen. Esikäsittelyyn erittäin tai epätasaisesti imukykyiselle, mineraalisille alustoille sekä värillisen pinnan esikäsittelyn, pigmentoitu, ulko- ja sisäkäyttöön, valkoisena tai värillisenä.
betonopohjuste Vanhalle betonille pohjusteena, erittäin imukykyisten betonien pintakerroksien kyllästämiseen ja sementtipohjaisten tuotteiden tartunnan parantamiseen.
betonipohjuste Tartuntasiltana (vanha/uusi) betonipintojen korjauslaasteille ja tasoitteille (BETONPROTEKT RP, LINEA 820 M, LINEA 840 M) varmistamaan hyvä tarttuvuus vanhaan betonipintaan.
pohjuste - Kivira Kvartsitäytteinen, valkoinen pohjuste pastamaisille pintalaasteille, sisä- ja ulkokäyttöön
pohjuste - Kivira Sävytetty, tarttumista parantava pohjuste pastamaisille ja mineraalisille pintalaasteille sisä- ja ulkokäyttöön. Hyvä silloittavuus hiushalkeilulle täytten jopa 0,2 mm halkeilut. Hyvä tarttuvuus. Korkea CO2 läpäisevyys.
betonipohjuste Vesiohenteinen pohjuste lattiatasotteille, laattalasteille ja betonituotteille. Sisä- ja ulkokäyttöön.
pohjuste - Kivira Pohjuste minaraalisille pohjille kiinteyttämiseen mineraalipintojen ennen rappausta ja maalausta. Mineraalisille laasteille ja maaleille, sekä silikaatimaaleille ja KlimaSilikatin, liuotinvapaa, värittömän, ulko- ja sisäkäyttöön.
pohjuste - KiviraErittäin ohut vesiohenteinen, Siloxanvahvisteinen pohjuste. Tasaamaan huokoisen, imevän pohjan imukykyä ja parantamaan tarttuvuutta. Tasoitteille, rappaukselle, betonille, kalkkikiville, tiilelle ja kipsilevylle. Syvälle tunkeutuva, väritön, ulko- ja sisäkäyttöön.
pohjuste - KiviraHienojakoinen pohjuste vahvistamaan mineraalisia pintoja ennen pinnoitusta pintalaasteille tai ennen maalausta, liuotinvapaa, väritön, ulko- ja sisäkäyttöön.
pohjuste - KiviraPohjuste ei sisällä liuotinta, akryyliemulsiopohjainen. Vähentää alustan veden imukykyä ja sitoo sen haurautta. Parantaa tartuntaa ja helpottaa pintakäsittelyä maaleilla ja muilla aineilla. Kestää emäksisten yhdisteiden ja epäsuotuisten sääolojen vaikutusta. Syvälle tunkeutuva. Sopii käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa. Käytetään betonin, kevytbetonin, tiiliseinän, kipsin, rappauksen ja vastaavien pintojen esikäsittelyyn ennen liimausta, rappausta, tasoittamista, maalausta ja muita viimeistelytöitä.
pohjuste - KiviraAkryylidispersiopohjainen pohjuste pintalaasteille ja alustan valmisteluun ennen pintarappausta mineraali-, akryyli- tai mosaiikkilaasteilla. Parantaa rappauksen tarttuvuutta alustaan, tasaa pinnan imua, ei kuitenkaan vähennä vesihöyryn läpäisevyyttä.
pohjuste - KiviraVesiohenteinen pohjuste kipsi- ja kalkkikipsilaasteille, kalkkisementtilaasteille, meneraalisille ja pastamaisille pintalaasteille, ulko- ja sisäkäyttöön. Parantaa tartuntaa ja tasaa pohjanimua. Laimennussuhde: 1:3-1:6 ohennetaan vedellä.
Kivira PintalaastitAlkuun   PESUAINEET
pesuaine - KiviraKloorivapaa puhdistusneste homeisten seinä-, katto- ja lattiapintojen puhdistukseen.
pesuaine - KiviraPintojen pudistus sienistä ja/tai levästä julkisivuilta, liuotinvapaa, väritön, ulkokäyttöön. Käytä vain laimentamattomana.
pesuainenMaalattujen pintojen tehopesuaine.  Emäksinen puhdistus- ja esikäsittelyaine maalattaville pinnoille, sisä- ja ulkokäyttöön koville ja kiiltäville maalipinnoille. Soveltuu käytettäväksi seinille, lattioille, oville, rakennuslevyille ja rakennuslaatoille sekä huonekaluille ym.
Kivira PintalaastitAlkuun   BETONITUOTTEET
kuivabetoniKuivabetoni sisä- ja ulkokäyttöön. DIN EN 13813: CT-C35-F6. Lisää vai puhdasta vettä. Sopii lattialämmityksen yhteydessä käytettäväksi. Kiviaines 0-4 mm. Paksumpiin valuihin TB 8 kivikoko 0-8 mm.
kuivabetoniKuivabetoni sisä- ja ulkokäyttöön. Luokitus; C 25/30; XC2 ja XC4 DIN EN 206-1 mukaan, XA1 ja XF1 DIN 1045 mukaan; DIN EN 13813: CT-C35-F6. Kivikoko 0-8 mm.
kuivabetoniPika lattiabetoni, sopii lattialämmityksen kanssa. Mattokuiva 24 tuntia valusta. Luokitus; DIN EN 13813: CT-C35-F6. Kivikoko 0-8 mm.
kuivabetoniNopea lattiabetoni, sopii lattialämmityksen kanssa. Mattokuiva 4 päivää valusta. Luokitus; DIN EN 13813: CT-C35-F6. Kivikoko 0-8 mm.
lattiatasoiteItsestään tasoittuva lattiatasoite sisä- ja ulkokäyttöön. Kerrospaksuus 1-50 mm. Luokistus; DIN EN 13813 CT-C30-F6. Voidaan pinnoittaa 1K ja 2K pinnoitteilla.
lattiatasoite - KiviraPolymeeri vahvistettu, sementtipohjainen lattiatasoite. Sisä- ja ulkokäyttöön. Kerrospaksuus 5-20 mm. Käsikäyttöön, ei itsestään tasoittuva. CT/C40/F7/B1,5 / EN 13813.
lattiatasoite - KiviraKutistumaton, polymeeri vahvistettu, sementtipohjainen lattiatasoite. Sisä- ja ulkokäyttöön. Kerrospaksuus 5-40 mm. Käsikäyttöön, ei itsestään tasoittuva. CT/C40/F7/B2 / EN 13813.
betoninkorjausKaksikomponettinen teräsuoja ja tartuntalaasti betonisaneeraustuotteille. Erinomainen tarttuvuus metalliin ja mineraalisiin pintoihin. Sävytetty punertavaksi.
betonikorjausYksikomponenttinen, mikrovahvistettu, erittäin notkea, sulfaattia kestävä PCC-korjauslaasti vaakasuorille pinnoille. Luokitus; DIN EN 1504-3: PCC-laasti betonin korjauksiin, luokka R2.
betonikorjausYksikomponenttinen, mikrovahvistettu, tiksotrooppinen, sulfaattia kestävä PCC-korjauslaasti. Luokitus; DIN EN 1504-3: PCC-laasti betonin korjauksiin, luokka R4.
betonikorjausHienojakoinen betonipintojen tasoituslaasti ja korroosiosuoja. Luokitus; DIN EN 1504-2: PCC-laasti botonipintojen suojaukseen.
injektointiTeräsrakenteiden, ankkureiden, koneiden asennuslevyjen, perustusten, saumausten injektointiin ja juotoksiin. Soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön.
jälkihoitoaineSe suojaa tuoretta betonia ja estää liian nopealta pinnan kuivumiselta ja hiushalkeamien muodostumiselta.
impregrointi - KiviraKovettaa ja vahvistaa uusia ja vanhoja betonilattioita ja -pintoja, muodostaa suuren lujuuden. Parantaa betonipinnan kemiallista ja mekaanista kestävyyttä. KEMA IMPREGNATOR estää erittäin hyvin veden ja öljyn imeytymistä kyllästetyillä mineraalisilla pinnoilla.
impregrointi - KiviraKovettaa ja vahvistaa uusia ja vanhoja betonilattioita, muodostaa suuren lujuuden vahvisten betonin pintakovuutta. Parantaa betonipinnan kemiallista ja mekaanista kestävyyttä. KEMA IMPREGNATOR POWDER estää erittäin hyvin veden ja öljyn imeytymistä kyllästetyillä mineraalisilla pinnoilla. Käyttökohteet mm. parkkihallit, teollisuushalli, varastot, autotallit jne.
Kivira vedeneriseAlkuun   VEDENERISTYS
vedeneriste - KiviraYksikomponettinen elastinen sementtipohjainen vedeneristyslaasti sisä- ja ulkokäyttöön. Se kestää positiivisia ja negatiivisia vedenpainetta, höyryä läpäisevä ja jäädyttämisen kestävä. Käyttökohtet; Parvekkeet, terassit, kylpyhuoneet, uima-altaat, vesialtaat. Voidaan levittää kostealle mineraaliselle pinnalle. Luokitus; DIN EN 14891.
vedeneriste - KiviraKaksikomponettinen erittäin elastinen sementtipohjainen vedeneristyslaasti sisä- ja ulkokäyttöön. Se kestää positiivisia ja negatiivisia vedenpainetta, höyryä läpäisevä ja jäädyttämisen kestävä. Käyttökohtet; Parvekkeet, terassit, kylpyhuoneet, uima-altaat, vesialtaat. Kestää merivettä, dieselöljyä, natriumkloridia ja ammoniakkisulfaatia. Voidaan levittää kostealle mineraaliselle pinnalle. Luikittelu; DIN EN 14891.
vedeneristeVTT:n sertifioima vedeneristysjärjestelmä kylpyhuoneisiin ja märkiin tiloihin. M1- ja CE-merkitty, soveltuu käytettäväksi sekä kankaallisena että kankaattomana.
Kivira epoksiAlkuun   EPOKSI JA PU-PINNOITTEET
epoksimaali2-komponenttinen vesiohenteinen matta epoksi pinnoite, soveltuu autotallien, varastojen, työtilojen, parvekkeiden, terassien, jne. pinnoitukseen. Alustat betoni, magnesiitti ja anhydridi. Ulko- ja sisäkäyttöön.
Kivira vedeneriste2-komponenttinen haponkestävä epoksilaasti, soveltuu keraamisten laattojen kiinnitykseen ja saumaukseen. Saatavana useassa vakiovärissä. Ulko- ja sisäkäyttöön. Soveltuu kohteisiin, joissa pinnat altistuvatkemiallisille aineille, kuten elintarviketeollisuus ja kemianteollisuus. Sitä suositellaan myös saumauksiin mm. kylpyhuoneet, suihkukaapit, uima-altaat sekä säiliöt, jotka sisältävät lämintä- tai kylmäävettä, terassit ja parvekkeet, lattialämmitys lattioille sekä keittiön työtasot.
Kivira vedeneriseAlkuun   TASOITTEET
seinätasoiteTasoite kuivien sisätilojen ilmattomaan korkeapaineruiskutukseen.
tasoiteKalkkisementtipohjainen hieno tasoite ulko- ja sisäkäyttöön.
tasoiteKalkkisementtipohjainen hieno tasoite sisäkäyttöön.
tasoiteKalkkipohjainen hieno tasoite kuiviin sisätiloihin.
tasoiteTuote on tarkoitettu halkeamien, epätasaisuuksien ja kolojen korjaamiseen ja täyttämiseen rakennusten betoni-, sementti-, ks- ja keraamipinnoilla, niin ulko- kuin sisätiloissakin. Sopii käytettäväksi pintojen tasoittamiseen, ennen eristysrappausta Kreisel Wärmedämm-System-järjestelmiä käytettäessä, asennustöiden yhteydessä syntyneiden halkeamien täyttämisessä, työstettävissä paikoissa (esim., ikkuna ja ovi pielissä, ikkunapenkeissä, saniteettitiloissa) korjaustyöhön, betoni- ja sementtipintojen korjauksiin sekä ennen itsetasoittuvan lattiamassan käyttöä, sekä seinä pintojen tasoittamiseksi ennen laatoitusta.
tasoiteFintex valmistasoitteet: Fintex valmistasoite LH, Fintex LF kevyt hienotasoite, Fintex J saumatasoite, Fintex LV kevyt märkätilatasoite.
tasoiteprofiilitTasoiteproffilit sisäkäyttöön, osa sopii myös ohutrappaukseen. Jos haet jotain muuta tyyppiä, joka ei ole kuvastossa, ota yhteyttä.
Kivira vedeneriseAlkuun   SUOJAPINNOITTEET
GraffitisuojatGraffitisuojat ja graffitien poistoaineet eri tyyppisille alustoille, kuten tiili, rappaus, betoni, sillat, tuorebetoni, ei mineraaliset alusta jne.
impregrointi - KiviraSuojapinnoite, impregrointiaine mineraalisille pinnoille. Tekee pinnoista vettä ja likaa hylkiviä, estää veden imeytymisen alustaa.
impregrointi - KiviraVesiohenteinen suojapinnoite, impregrointiaine mineraalisille pinnoille. Tekee pinnoista vettä ja likaa hylkiviä, estää veden imeytymisen alustaa. Käyttökohteet: tiilipinnat, betonipinat, tiilikatot, suojamuurit.
impregrointi _kIviraSuojapinnoite mineraalisille pohjille, erityisesti Viton-savilaasteille sisällä. Tuotta voidaan käyttää ulkona ja sisällä muilla mineraalisilla alustoilla.
impregrointi - KiviraLiuotin pohjainen suojapinnoite, impregrointiaine mineraalisille pinnoille. Tekee pinnoista vettä ja likaa hylkiviä, estää veden imeytymisen alustaa. Käyttökohteet: tiilipinnat, betonipinat, tiilikatot, suojamuurit.
impregrointi - KiviraKovettaa ja vahvistaa uusia ja vanhoja betonilattioita ja -pintoja, muodostaa suuren lujuuden. Parantaa betonipinnan kemiallista ja mekaanista kestävyyttä. KEMA IMPREGNATOR estää erittäin hyvin veden ja öljyn imeytymistä kyllästetyillä mineraalisilla pinnoilla.
impregrointi - KiviraKovettaa ja vahvistaa uusia ja vanhoja betonilattioita, muodostaa suuren lujuuden vahvisten betonin pintakovuutta. Parantaa betonipinnan kemiallista ja mekaanista kestävyyttä. KEMA IMPREGNATOR POWDER estää erittäin hyvin veden ja öljyn imeytymistä kyllästetyillä mineraalisilla pinnoilla. Käyttökohteet mm. parkkihallit, teollisuushalli, varastot, autotallit jne.

© 2018 Kivira Oy • All rights reserved

Address – Osoite: Juvan Teollisuuskatu 21 B, 02920 Espoo

Puh. 09 7742720