Kivira LogoRekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   Kivira Oy

Y-tunnus:                           0774630-7

Osoite:                               Töyrytie 11

Postinumero:                      16300

Postitoimipaikka:                ORIMATTILA

Puhelinnumero:                 09 7742720

Sähköpostiosoite:             info@kivira.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys:                                 Kivira Oy

Nimi:                                   Keijo Rouvinen

Osoite:                               Töyrytie 11

Postinumero:                      16300

Postitoimipaikka:                ORIMATTILA

Puhelinnumero:                  09 7742720

Sähköposti:                         info@kivira.fi

 

3. Tietosuojavastaava

Yritys:                                 Kivira Oy

Nimi:                                   Keijo Rouvinen

Osoite:                               Töyrytie 11

Postinumero:                      16300

Postitoimipaikka:                ORIMATTILA

Puhelinnumero:                  09 7742720

Sähköposti:                         info@kivira.fi

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon, markkinointiin sekä kehittämiseen.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana.

 

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Pääsääntöisesti emme siirrä käyttäjien henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Osa käyttämästämme statistiikka- ja markkinointipalvelujen tarjoajista toimii Yhdysvalloissa. Kun nämä palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, saatamme joutua siirtämään joitakin käyttäjien tietoja Yhdysvaltoihin kuten IP-osoitteet statistiikkaan tai email-, yritys- ja nimitiedot email markkinointijärjestelmään tai myynnin järjestelmään. Näissä tilanteissa palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet tarjoamaan tietosuojaa Euroopassa koskevien lakien vaatiman riittävän tietosuojan tason sekä noudattamaan Privacy Shield -sopimusta.

 

https://www.google.com/intl/fi/policies/terms/

https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

 

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

1.1.2015


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Kivira Oy

Y-tunnus: 0774630-7 Kotipaikka: Järvenpää

Postiosoite

Töyrytie 11, 16300 Orimattila

Käyntiosoite

Juvan Teollisuuskatu 21 B, 02920 Espoo

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Nimi

Keijo Rouvinen

Puhelin

09 7742720

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kivira Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käy- tetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin palveluihin ja verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

  • Asiakkaan valitseminen palveluiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

• Laskutus

• Myynti ja markkinointi

• Tiedotus

• Asiakastuki

• Asiakassuhteen hoito

• Kivira Oy:n sähköinen liiketoiminta

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

• Nimi

• Osoite

• Puhelin

• Sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Kivira Oy:n asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa kauppa- ja/tai asiakassuhteen syntyessä tai muut asiakkaan itsensä antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa:

  • asiakkaan valitseman jakelun toteuttajalle tai välittäjälle

  • asiakaan valitseman palvelun totettamiseksi

  • Kivira Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kivira Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterin- pitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjän henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Manuaalista rekisteriaineistoa ei ole.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemäs- tä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse 09 7742720 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

10. Rekisterin ylläpito

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon omaaloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.