Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kivira Oy
Y-tunnus: 0774630-7
Osoite: Töyrytie 11
Postinummero: 16300
Postitoimipaikka: Orimattila
Puhelinnumero: 09 7742720
Sähköpostiosoite: info@kivira.fi
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Kivira Oy
Nimi: Keijo Rouvinen
Osoite: Töyrytie 11
Postinummero: 16300
Postitoimipaikka: Orimattila
Puhelinnumero: 09 7742720
Sähköpostiosoite: info@kivira.fi
3. Tietosuojavastaava
Yritys: Kivira Oy
Nimi: Keijo Rouvinen
Osoite: Töyrytie 11
Postinummero: 16300
Postitoimipaikka: Orimattila
Puhelinnumero: 09 7742720
Sähköpostiosoite: info@kivira.fi


4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon, markkinointiin sekä kehittämiseen.

5. Uutiskirje

Uutiskirjeitä lähetetään rekisterissä oleville yrityksille ja niille, jotka ovat tilanneet uutiskirjemme.
Käyttäessäsi uutiskirjettä saamme tiedon milloin se on avattu.

6. Suora sähköpostimainonta

Rekisterissä oleville asikaille voimme tarjota tuotteita ja palveluja kohdistetulla sähköpostimainonnalla.

7. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

8. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana.

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä ulkopuolisille tahoille (pl. viranomaiset rikos ja/tai tapaturmatapauksien tutkinnan yhteydessä).
Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

10. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään.
Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).
Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.
Käytämme Googlen tarjoamia seurantaevästeitä verkkosivuillamme ( https://policies.google.com/privacy).
Vieraillessasi sivuillamme pysyviin evästeisiin tallennetaan tietoja mitä tuotteita olet katsonut sekä minkä kolmannen osapuolen mainoksen tai verkkosivun kautta käyttämämme meidän sivuille saapuvat.
Jos myöhemmin vierailet kumppanimme verkkosivulla voimme näyttää sinulle räätälöityjä mainoksia sivustollamme katsomiesi kohteiden perusteella.

11. Kameravalvonta

Toimipisteessämme on tallentava kameravalvonta, jonka tallenteilta on mahdollista tunnistaa henkilöitä ja ajoneuvoja.
Järjestelmän tarkoituksena on toimitilojen ja paha-alueen turvallisuuden varmistaminen, väärinkäytösten estäminen/selvittäminen.

12. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Pääsääntöisesti emme siirrä käyttäjien henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle.
Osa käyttämästämme statistiikka- ja markkinointipalvelujen tarjoajista toimii Yhdysvalloissa.
Kun nämä palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, saatamme joutua siirtämään joitakin käyttäjien tietoja Yhdysvaltoihin kuten IP-osoitteet statistiikkaan tai email-, yritys- ja nimitiedot email markkinointijärjestelmään tai myynnin järjestelmään.
Näissä tilanteissa palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet tarjoamaan tietosuojaa Euroopassa koskevien lakien vaatiman riittävän tietosuojan tason sekä noudattamaan Privacy Shield -sopimusta.

13. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

14. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

16. Evästeet

Evästeiden (cookies) käyttö:
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat vierailemasi verkkosivuston asettamia evästeitä. Vain tämä verkkosivusto voi lukea niitä. Lisäksi verkkosivusto saattaa mahdollisesti käyttää ulkoisia palveluita, jotka myös asettavat omat evästeensä, joita kutsutaan kolmannen osapuolen evästeiksi.

Pysyvät evästeet ovat tietokoneellesi tallennettuja evästeitä, joita ei poisteta automaattisesti, kun suljet selaimen, toisin kuin istuntoeväste, joka poistetaan, kun suljet selaimen.

Toiminnalliset evästeet
On olemassa joitakin evästeitä, jotka meidän on sisällytettävä, jotta verkkosivut toimisivat.
Tästä syystä he eivät vaadi suostumustasi.

Erityisesti:
• todennusevästeet
• tiettyjen IT-järjestelmien edellyttämät tekniset evästeet

Kivira Oy:n verkkosivustot käyttävät enimmäkseen "ensimmäisen osapuolen evästeitä".
Nämä ovat Kivira Oy:n, ei minkään ulkoisen organisaation, asettamia ja valvomia evästeitä.

Käyttämämme 4 ensimmäisen ospuolen evästetyyppiä ovat:
• myymälän käviöiden mieltymykset
• parantaa verkkosivustomme toimituutta
• tehdä verkkosivuistamme toimivia
• kerätä analytiikkatietoja (käyttäjien käyttäytymisestä)

Kolmannen osapuolen palveluntarjoajan evästeet Kivira Oy:n verkkosivustoilla

Joidenkin sivujemme tarkastelemiseksi sinun on kuitenkin hyväksyttävä ulkopuolisten organisaatioiden evästeet.
Palveluntarjoajan evästekäytäntö löytyy palveluntarjoajan omasta evästekäytännöstä, linkit alapuolella.

Google

You Tube

Facebook

Google Maps

Microsoft

Vimeo

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemiseen.
Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.