Kivira_logo

Savirappaus

Perinteinen ja samalla nykyaikainen savirappaus kuiviin sisätiloihin.

Allergia vapaa, puhtaampi sisäilma.Savirappaus

Savi on rakennusmateriaali, jossa yhdistyvät perinteet ja nykyaikaisuus. Monissa kulttuureissa savi on laajasti käytetty rakennusmateriaali ja erityisesti savilaastina. Syyt tähän ovat ilmeiset, tuskin millään muulla rakennusmateriaalilla on niin ratkaisevia etuja rakennuksen fysikaalisten ominaisuuksien kannalta ja se on niin helposti saatavissa. Sen kierrätettävyys ja helppo käsittely tekevät saveesta helppokäyttöisen rakennusmateriaalin.

Laastit ovat tärkein sisustuselementti kuiviin sisäseiniin ja sisäkattoihin, sekä varauksin ulkoseiniin. Muotoutuvuutensa ja koostumuksensa ansiosta savilaastit tarjoavat pinnan muodostamisen vapauden. Erittäin strukturoidusta ja hienosti tasoitetusta, sileästä pinnasta värikkäästi rapattuun pintakäsittelyyn - kaikki on mahdollista Conluton eri savipinnoitteilla.
conluto-savilaastit täyttävät kaikki laastien kestävyyden edellytykset, hyvä tarttuvuus, riittävä lujuus ja erinomainen työstettävyys.

Savulaastit valmistetaan ja ilmoitetaan standardin DIN 18947 mukaisesti.

Missä savilaasteja käytetään

Savilaastit ovat erityisen sopivia sisätiloihin, mutta niitä voidaan käyttää myös sääsuojatuissa ulkotiloissa. Savilaasteja ei käytetä vain viimeistelylaastina tai viimeisenä pintakerroksena, vaan ne korvaavat yhä enemmän tavanomaisia rappauksia kuten, kalkki-, kalkkisementti- tai kipsilaasteja asuinrakennuksissa. Kylpyhuoneissa tai keittiöissä savilaasteja käytetään pinnoilla, jotka eivät ole suihkeveden, tai veden välittömässä läheisyydessä. Pinnoilla, joilla on erittäin kova rasitus, kuten rappukäytävät ja käytävät on tutkittava kussakin tapauksessa, soveltuuko savilaasti ja mikä savilaasti sopii parhaiten tähän tarkoitukseen. Autamme mielellämme teitä tässä päätöksessä.

savilaasti

Savilaastin ominaisuudet

Kuivumiskäyttäytyminen

Savilaastit kuivuvat puhtaasti fysikaalisesti, mikä tarkoittaa, että ne vapauttavat kosteuden ilmaan ja saavat siten lujuutensa. Ne voidaan tehdä kuivasta tai kosteasta käytettäväksi lisäämällä vettä. Tämä prosessi mahdollistaa prosessoinnin ilman aikapainetta ja takaa saven kierrätettävyyden ilman suurta energiankulutusta.

Kosteus

Savilaastilla on korkea kapillaarinjohtavuus ja alhainen tasapainoinen kosteuspitoisuus. Tämä mahdollistaa kosteuden nopean poistumisen, mikä johtaa alustan suojaamiseen, etenkin puurakenteissa.

Parempi sisäilma

Savilaasti pystyy puskuroimaan huoneen kosteuden vaihtelut (esim. Suihkut, ruoanlaitto, lämmitys) sitomalla ja vapauttamalla vesihöyryt uudelleen. Tätä materiaaliominaisuutta kutsutaan sorptiokyvyksi.

Käytön helppous

conluto savilaastit ovat yksinkeraisia ja helppoja käsitellä ja käyttää. Niitä on saatavana pien- ja suusäkeissä ja niitä voidaan käsitellä sekä käsin että koneellisesti rappauspumpulla.

Sähköstaattinen neutraalisuus

conluto savilaastit ovat sähköstaattisesti neutraaleja, eivätkä siksi houkuttele pöly- ja likahiukkasia tarpeettomasti.

Hajujen imeytyminen ja epäpuhtauksien sitoutuminen

Saven sisältämät savimineraalit kykenevät sitomaan vieraita aineita ja epäpuhtauksia. Usein sanotaan, että savi "puhdistaa" huoneilman. Tätä puhdistavaa vaikutusta käytetään myös esimerkiksi parannuskäytännössä (parantava savi) ja jätevesien käsittelyssä.

Säästää resursseja

Savilaastia tuotetaan alhaisin energiakustannuksin. Savilaastien kaivaminen ja puhdistaminen eivät vaadi eivätkä edistä maiseman, ilman eikä veden pilaantumista.

Savilaastin paloherkkyys

Koska savilaasti ei sisällä kemikaalisia lisäaineita toisin kuin monet pinnoittet ja tuotteet, savilaastit eivät pysty palamaan. Siksi erillisiä paloeristeitä ei tarvitse käyttää.

Savilaastin koostumus

Savilaastit erotellaan koostumuksesta, raekoosta, aggregaateista ja sekoitussuhteista riippuen. conluto savilaastit koostuvat luonnollisesta puhtaasta savesta sekä hiekasta, johon on voitu sekoittaa savilaastityypistä riippuen olkien tai kasvisten hienokuituja.

savirappaus
hierto-savirappaus
tosssutus savilaasti
savisilote

conluto Savirappaus

savirappaus