Kivira_logo

Baumit Savilaastit

Perinteinen, allergia vapaa savirappaus, kuiviin sisätiloihin.


Savi - perinteinen rakennusmateriaali.

Savi on ollut käytetty rakennusmateriaali tuhansien vuosien ajan. Mesopotamian ja Egyptin varhaiset kulttuurit tai Pohjois-Amerikan Pueblo-intiaanit käyttivät sitä. Euroopassa savea on aina käytetty puurakenteisten talojen rakentamiseen.

Luonnollisesti ilman epäpuhtauksia

Baumit-savilaastit eivät sisällä haitallisia aineita. Ne ovat hengittäviä ja säätelevät kosteutta. Asuintilasi saavat ainutlaatuisen lämpimän, kodikkaan ilmapiirin - savilaasteja voidaan käyttää sekä uusissa rakennuksissa että kunnostustöissä.


savirappausVitonHaft savilaasti

VitonHaft Savilaasti

Tartuntalaasti lähes kaikille pohjille Viton savirappaukseen. Laastissa suuri savipitoisuus, sopii myös konekäyttöön. Menekki n. 1,1 kg/m²/mm. Säkki 25 kg, josta saadaan n. 22 litraa laastia.

 • Soveltuu hyvin vanhoille ja uusille pohjille, kuten esim. kalkkilaastit, KS-laastit, karkea betoni ja muut mineraaliset alustat, kuten tiilet ja harkot.
 • Käytetään myös yksittäisten savilaasti kerrosten välissä.
 • Kuivat sisätilat.
 • Tuote omaa hyvät ominaisuudet rakennusbiologian ja rakennusfysiikan vaatimusten suhteen. Terveellinen vaihtoehto kipsi ja sementtipohjaisille tuotteille. Hyvin hengittävä, tasaa ja säätelee sisäilman kostetta. Parantaa tarttuvuutta, säätelee ja tasaa pohjan imua.

  Alustan tulee olla luja, kuiva ja vapaa likasta ja pölystä. Pohjarappaukset oltava kunnolla sitoutuneet. Sileät betonipinnat käsiteltävä tartunnan varmistamiseksi esimerkiksi MC 55 W, HM 50 tai KR 70 N laastilla. Kipsiä sisältävät pohjalaastit eivät ole sopivia savilaastilla rapattavaksi.

  Sekoita säkillinen noin 11,5 - 12,5 litraan vettä. Laasti sekoitetaan jogurttimaiseen koostumukseen. Älä sekoita muiden aineiden kanssa, sekoitetaan vain puhtaaseen veteen. Pienet alueet voidaan työstää käsin sopivilla työkaluilla. Suuremmat alueet koneellisesti laastipumpulla. VitonHaft levitetään hienona roiskeena kuivalle pohjalle kevyesti täyttäen, odota hetki, anna kosteuden tasaantua ja ruiskuta pinta tasaisesti yli. Älä hierrä tai tasoita laastin pintaa, jätä se karheaksi. Kerrospaksuus on yleensä 1-2 mm. Alustasta kostutus (erittäin imevät alustat) riippuen pohjustuksen voi joutua tekemään kahteen kertaan, että pohjan imu saadaan tasattua. Käyttölämpötila +5 °C - +30 °C, materiaali, pohja ja ilma. Hyvä ilman vaihto, mutta ei läpivetoa.
  VitonGrob savilaasti

  VitonGrob Savilaasti

  Täyttö- ja oikaisurappauslaasti, jota voidaan käyttää myös pintalaastina. Laasti soveltuu käsi- ja konekäyttöön. Menekki n. 1,7 kg/m²/mm. Säkki 25 kg, josta saadaan n. 15 litraa laastia.

 • Täyttölaastina.
 • Pintalaastina myös strukturoituna.
 • Kuivat sisätilat.
 • Tuote omaa hyvät ominaisuudet rakennusbiologian ja rakennusfysiikan vaatimusten suhteen. Terveellinen vaihtoehto kipsi ja sementtipohjaisille tuotteille. Hyvin hengittävä ja kosteutta johtava. Tasaa ja säätelee sisäilman kostetta.

  Alustan tulee olla luja, kuiva ja vapaa likasta ja pölystä. Pohjarappaukset oltava kunnolla sitoutuneet. Sileät betonipinnat käsiteltävä tartunnan varmistamiseksi esimerkiksi MC 55 W, HM 50 tai KR 70 N laastilla. Kipsiä sisältävät pohjalaastit eivät ole sopivia. Käsittele rapattavat pinnat ensin VitonHaft pohja- ja tartuntalaastilla, levitä laasti hieman kostelle pohjalaastille. Levytettyjen pintojen rakennuslevyjen sopivuus on tarkistettava ennen rappausta, yleisesti rakennuslevyt ensin käsiteltävä esimerkiksi MC 55 W ennen käsittelyä VitonHaft laastilla. Levyjen riittävä kiinnitys on varmistettava. Ei soveltuvia alustoja ovat mm. kipsi, rapautuneet savirappaukset, heikot ja vaurioituneet tiili muuraukset jne.

  Sekoita säkillinen noin 11,5 - 12,5 litraan vettä. Laasti sekoitetaan tasaiseksi ja homogeeniseksi. Älä sekoita muiden aineiden kanssa, sekoitetaan vain puhtaaseen veteen. Pienet alueet voidaan työstää käsin sopivilla työkaluilla. Suuremmat alueet koneellisesti laastipumpulla. Poista kaikki kalkki, kipsi ja sementti jäämät huolellisesti koneesta. Letkujen esikäsittelyyn saa käyttää vai laimennettua VitoHalf laastia. VitonGrob levitetään vähintään 10 mm kerroksena, kuitenkin enintään 20 mm. Paksummat kerrokset on tehtävä useampana kerroksena. Rappauskerroksen on oltava kuiva ennen jatkokäsittelyä. Kuivumisaika on vähintään 1-2 päivää/mm. Rappauksen pinta on karhennettava ennen seuraavaa rappauskerrosta. Tarvittaessa rappaus voidaan vahvistaa juuttikankaalla tai rappausverkolla. Vahvike asennetaan märkään laastiin, vältä kurttuja, sitten pinta yli rapataan VitonGrob laastilla ohuesti. Jos VitonCrob on myös pintalaastina, tulee viimeistely tehdä laastin ollessa kosteaa. Käyttölämpötila +5 °C - +30 °C, materiaali, pohja ja ilma. Hyvä ilman vaihto, mutta ei läpivetoa.
  VitonFein savilaasti

  VitonFein Savilaasti

  Hieno savilaasti pintarappaukseen. Käsi- ja konekäyttöön. Menekki n. 1,7 kg/m²/mm. Säkki 25 kg, josta saadaan n. 15 litraa laastia.

 • Ohutrappauslaastina.
 • Pintalaastina savilaasteille.
 • Kuivat sisätilat.
 • Tuote omaa hyvät ominaisuudet rakennusbiologian ja rakennusfysiikan vaatimusten suhteen. Terveellinen vaihtoehto kipsi ja sementtipohjaisille tuotteille. Voidaan hiertää, huovuttaa ja muotoilla. Hyvin hengittävä ja kosteutta johtava. Tasaa ja säätelee sisäilman kostetta. Ihanteellinen alusta kaikille matala jännitteisille maaleille.

  Alustan tulee olla luja, kuiva ja vapaa likasta ja pölystä. Pohjarappaukset oltava kunnolla sitoutuneet. Sileät betonipinnat käsiteltävä tartunnan varmistamiseksi esimerkiksi MC 55 W, HM 50 tai KR 70 N laastilla. Kipsiä sisältävät pohjalaastit eivät ole sopivia. Käsittele rapattavat pinnat ensin VitonHaft pohja- ja tartuntalaastilla, levitä VitonFine hieman kostealle pinnalle tai kostuta kevyesti jo kuivunut pohjalaasti. Levytettyjen pintojen rakennuslevyjen sopivuus on tarkistettava ennen rappausta, yleisesti rakennuslevyt ensin käsiteltävä esimerkiksi MC 55 W ennen käsittelyä VitonHaft laastilla. Levyjen riittävä kiinnitys on varmistettava. Ei soveltuvia alustoja ovat mm. kipsilaastit, rapautuneet savirappaukset, heikot ja vaurioituneet tiili muuraukset jne.

  Sekoita säkillinen noin 5,0 – 6,0 litraan vettä. Laasti sekoitetaan tasaiseksi ja homogeeniseksi. Älä sekoita muiden aineiden kanssa, sekoitetaan vain puhtaaseen veteen. Pienet alueet voidaan työstää käsin sopivilla työkaluilla. Suuremmat alueet koneellisesti laastipumpulla. Poista kaikki kalkki, kipsi ja sementti jäämät huolellisesti koneesta. Letkujen esikäsittelyyn saa käyttää vai laimennettua VitoHalf laastia. VitonFine levitetään vähintään 10 mm kerroksena rappauslaastina ja 5 mm kerroksena pintalaastina. Paksummat rappauskerrokset on tehtävä useampana kerroksena. Rappauskerroksen on oltava kuiva ennen jatko käsittelyä. Kuivumisaika on vähintään 1-2 päivää/mm. Rappauksen pinta on karhennettava ennen seuraavaa rappauskerrosta. Tarvittaessa rappaus voidaan vahvistaa juuttikankaalla tai rappausverkolla. Vahvike asennetaan märkään laastiin, vältä kurttuja, sitten pinta yli rapataan VitonFine laastilla ohuesti. Kun VitonFine on pintalaastina, tulee viimeistely tehdä laastin ollessa kosteaa. Käyttölämpötila +5 °C - +30 °C, materiaali, pohja ja ilma. Hyvä ilman vaihto, mutta ei läpivetoa.
  VitonFestiger

  VitonFestiger Pinnanvahvistaja

  Pintakäsittelyaine mineraalisille laasteille sisätiloissa, erityisesti savirappaukselle. Puhdas kaliumsilikaatti, lisää kulutuskestävyyttä, suojaa pintaa ja estää liituuntumista sekä hioutumista. Laimennus: vähintään 1:2 vedellä. Menekki (laimentamaton) n. 0,06/l/m². Pakkaus muovikanisteri 10 L.